haritaki-sreepathy-ayurveda

Abhayarishtam

(Ref: Bhaishajyaratnavali, Arso adhikara) Abhayarishta: Chief ingredient is Hareetaki. Abhaya (Haritaki – Terminalia chebula) – Fruit – 4.8 kg Draksha (Dry grapes – dried fruit – 2.4 kg Vidanga (Embelia ribes) – Fruit – 480 grams Madhuka (Madhuca indica) – Flower – 480 g Water for Kashayam – 49.152 liters Boiled and Kashayam is reduced to …

Abhayarishtam Read More »